V minulém díle Po stopách City Cross Run & Walk Prague jsme vystoupali Botanickou zahradou hl. m. Prahy a zamířili směr Bohnice. To však zároveň také znamená, že se nezadržitelně blížíme do cíle závodu. Ještě nás ale čeká jedna krásná vyhlídka na Prahu, stoupání a pak už cílová (a pěkně dlouhá) rovinka v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice.


PŘES NÁDHERNÉ VÝHLEDY, OKOLO HŘBITOVA BLÁZNŮ AŽ DO CÍLE V BOHNICÍCH


Břidlicové výstupky PR Podhoří

Poté, co vyběhnete z území botanické zahrady, budou vaše kroky směřovat do přírodní rezervace Podhoří, která se rozkládá na pravém břehu Vltavy. Odtud se vám naskytne skutečně nádherný výhled na Prahu. Ani si přitom neuvědomíte, že právě stojíte na jedné z nejstarších hornin, nacházejících se na území hlavního města. Místní horniny vznikly ze sedimentů, které se před více než 640 miliony lety ukládaly na dně hlubokého oceánu. Ale pokud byste na těchto horninách před těmi stovkami milionů let skutečně stáli, stáli (nebo spíše plavali :)) byste pravděpodobně někde na jižní polokouli v blízkosti pólu. Tak moc se od té doby horniny, které postupně vytvořily kontinenty tak, jak je dnes známe, posunuly.

Historie osídlení a využívání tohoto území člověkem sahá až do doby před asi šesti tisíci lety. Při archeologickém průzkumu v letech 1966–73 zde byly nalezeny pozůstatky celkem pěti osad. Na místě těchto osad se v současnosti nachází Archeopark, který byl zbudován pražskou botanickou zahradou.

Starý hřbitov v Bohnicích je zvláštní místo…

Jen co si běžci užijí výhled z Podhoří, vydají se vstříc poslednímu klesání a stoupání na trase – do Bohnického údolí. Kdybyste tudy běželi před sto lety, běželi byste ale zcela jiným prostředím. Namísto lesů by vám společnost dělaly vinice, kterým vyhovoval jižně orientovaný svah údolí. Dodnes je možné na tomto území tu a tam najít zplanělou vinnou révu. Bohnické údolí ale skrývá i jedno velmi tajemné, magické a pro mnohé možná až strašidelné místo. Starý hřbitov, který původně patřil k bohnické psychiatrické léčebně, založené roku 1903. Někdy se mu také říká hřbitov bláznů“. V roce 1963 spadl pod správu pražské Pohřební služby a na jeho území se už nepohřbívá. Najedeme tu téměř 5 000 hrobů, což z něj dělá jeden z největších hřbitovů pro choromyslné na světě. Ne všichni, kteří zde odpočívají, byli však skutečně psychicky nemocní lidé. Mnoho hrobů patří italským uprchlíkům z 1.světové války, kteří byli v areálu drženi, další hroby pak třeba i těm, které do bohnické léčebny poslal komunistický režim pro jejich nepohodlnost. V současné době je hřbitov silně poničen, náhrobky se rozpadají a zarůstají vegetací. Zkáza hřbitova silně kontrastuje s bezchybně udržovaným hřbitovem pro domácí mazlíčky, který s ním přímo sousedí. Je to zkrátka zvláštní pohled…

Areál Psychiatrické nemocnice Bohnice – cíl City Cross Run & Walk

Jak už text výše naznačuje, blížíme se do areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice. Řekne-li se Bohnice, vyvolá tento název u mnoha lidí asociaci právě psychiatrické nemocnice. A asi ne náhodou – nemocnice v Bohnicích má totiž poměrně dlouhou historii. Protože už od poloviny 19. století přestávaly pražské ústavy pro choromyslné zvládat stále rostoucí nával pacientů,  rozhodl se  v roce 1903 Zemský výbor Království českého vyřešit tento problém opravdu velkoryse – tím, že vybuduje v polích u malé vsi Bohnice blízko Prahy nový rozsáhlý, specializovaný a skutečně moderní ústav.

V současné době je nemocnice zaměřena nejen na léčbu klasických duševních chorob. Je tu i oddělení léčby závislostí – na drogách, alkoholu a gamblerství a oddělení známé jako centrum krizové intervence i s linkou důvěry. Pro pacienty jsou tu i terapeutické dílny jako třeba dřevařská dílna, keramika, výroba svíček a pletení košíků nebo léčba formou hipoterapie na vlastní farmě či muzikoterapie. Vedení nemocnice se všemožně snaží otevřít své prostory veřejnosti a odstranit tak stigma, které na tomto místě leží. Každoročně se zde tak koná mnoho kulturních a sportovních akcí. Jako příklad lze uvést třeba festival Mezi Ploty, motoristickou slavnost Legendy a v neposlední řadě samozřejmě City Cross Run & Walk Prague, jehož cílový prostor se nachází přímo na hlavní louce mezi budovou ředitelství nemocnice a kostelem sv. Václava.

 

V Bohnicích naše procházka po stopách City Cross Run & Walk Prague končí. Pokud chcete to všechno, o čem jste četli, prožít na vlastní kůži, není nic snazšího, než přihlásit se na další ročník! Registrace jsou v plném proudu zde, tak neváhejte a poběžte s námi.

 

A JAK TO TU VYPADÁ PŘI CITY CROSS RUN & WALK PRAGUE?

 

Vyhlídka z Podhoří

Stoupání Bohnickým údolím je posledním na trase

Cílová rovinka v areálu Psychiatrické nemocnice Bohnice je dlouhá… ale je to rovinka 😉

Vítězem loňského ročníku se stal Vítek Pavlišta